Çocuklarımız özgürce ve sınırsızca eğlenirken aynı zamanda psikometer alanda büyük ve küçük kaslarının gelişmesini, sosyal duygusal alanda yeni arkadaşlıklar edinmelerini ve problem çözme becerilerinin gelişmesini amaçlamaktadır.