Montessori Eğitim Yöntemi, çocukların bilimsel gözlemlerine dayanan bir eğitim yaklaşımıdır. Montessori ile çocuğun ilgi alanlarına ve bireysel becerilerine uygun olacak şekilde, özgür eğitim bilimidir.