Beceri ve Yetenek testleri, çocukların zihinsel becerileri ve fiziksel yetenekleri itibariyle hangi pozisyonlara uygun olduklarının belirlenmesi amacıyla kullanılır.